top of page
Ortopediske Hjelpemidler

I henhold til regelverket fra NAV kan personer med vesentlig og varig nedsatt funksjonsevne ha krav på stønad til anskaffelse av ortopedisk hjelpemiddel

bottom of page